Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Đăng ký Youtube Partner - mốt mới

HIện tại thấy rất nhiều các blogger tham gia vào trương trình kiếm tiền này của Youtube, mình cũng có nên tham gia cho chợ thêm đông chăng ?

Chỉ cần search từ khóa đăng ký youtube partner là hàng trăm ngàn bài viết có hướng dẫn đi kèm lun của các blogger nổi tiếng như +Nguyễn Hiển hay Ninh Đôn, hướng dẫn chi tiết cách đăng ký cho tới khi nhận tiền thì thôi, điều đó thật tuyệt, vậy là chợ càng đông càng vui !

Hôm nay Linh cũng đăng ký một kênh và upload vài video lên, hiện chưa đăng ký do chưa có lượt xem, cứ bình văn tĩnh đã, sau đó sẽ đăng ký theo đúng hướng dẫn của các anh chị ý là thắng :D

Chúc các bạn ngày làm việc vui vẻ !