Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Công bố thực phẩm nhập khẩu - nhận được công bố đầu tiên trong tuần

Thực phẩm nhập khẩu thì lúc nào +Nguyễn Linh cũng nhận được ít hợp đồng, lần này may mắn thế nào lại được một vụ công bố thực phẩm nhập khẩu, sản phẩm lần này là một loại cá đóng hộp.

Ngay sau khi được hướng dẫn khách đã gửi mẫu cho công ty, số lượng 3 hộp để kiểm nghiệm, mà lại là kiểm nghiệm nhanh mới chết. Mình ngại nhất cái khoản kiểm nghiệm nhanh sản phẩm, phải lo lắng và thúc dục chuyên viên liên tục để họ có trách nhiệm hơn với hàng cuarh mình mới được, nếu không thì có mà ngâm cho cả tuần.

Công bố thực phẩm vẫn là một trong những thế mạnh của Topiclaw ! Chúng tôi vẫn cam kết chất lượng cao nhất với giá thành rẻ nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho các bạn !

+Nguyễn Linh  ghi chép !